1. Üldsätted.

 1. Käesolevad ostu-müügireeglid (edaspidi "Reeglid") on Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, kauba ostmise ja eest tasumise tingimused, kauba kohaletoimetamise ja tagastamise kord, poolte kohustused ja muud sätted. seotud kaupade ostmise ja müügiga selles elektroonilises poes. Need reeglid on koostatud kooskõlas Leedu Vabariigi seadustega. Müüja jätab endale õiguse reegleid igal ajal muuta, parandada või täiendada, arvestades õigusaktides sätestatud nõudeid.

 2. Tellimuse esitamisega kinnitab ostja, et nõustub käesolevate reeglitega.

 3. Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja pärast e-poes kaubakorvi moodustamist tasub valitud viisil tellimuse eest.

2. Isikuandmete kaitse.

 1. Mis tahes isikuandmetega seotud teabele, mis on registreeritud selles veebipoes, kohaldatakse Müüja isikuandmete kaitse poliitikat, mis on kooskõlas Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seadustega.

 2. Kauba tellimisel sellel e-mailil kaupluses peab ostja esitama ostu sooritamisel küsitud andmed.

 3. Ostja vastutab ostu sooritamisel õigete andmete esitamise eest.

 4. Tellimuse esitamisega nõustub Ostja, et tema poolt edastatud isikuandmeid töödeldakse tellimuse täitmise eesmärgil. Samuti nõustub Ostja, et Ostja poolt määratud e-mail e-posti aadressile saadetakse kaubatellimuse täitmiseks vajalikud infoteated või turundusinfo.

 5. Müüja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui seda nõuab pädev riigiasutus Leedu Vabariigi seadustes sätestatud juhtudel või Ostja eraldi kirjalikul nõusolekul.

3. Ostja õigused ja kohustused.

 1. Tasuge kauba eest ja võtke need vastu vastavalt käesolevatele reeglitele.

 2. Tellimisvormis esitage õiged andmed.

 3. Tellimuse tegemisel esitatud Ostja andmete muutumisel peab Ostja sellest viivitamatult Müüjat teavitama.

 4. Ostjal on õigus kauba ostu-müügilepingu sõlmimisest keelduda, lähtudes Kauba tagastamise reeglites sätestatust.

 5. Selles veebipoes tellimust esitades nõustub ostja käesolevate ostu-müügireeglitega ning kohustub järgima neid ja Leedu Vabariigi õigusakte.

4. Müüja õigused ja kohustused.

 1. Et Ostja saaks seda e-posti õigesti kasutada. poes.

 2. Kui Ostja püüab kahjustada e-poe töö stabiilsust ja turvalisust või rikub oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamatult ja ilma hoiatuseta piirata, peatada või tühistada Ostja juurdepääs e-poele.

 3. Müüja kohustub mitte edastama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele.

 4. Müüja kohustub tarnima Ostja poolt tellitud kauba Ostja poolt määratud aadressile.

 5. Oluliste asjaolude ilmnemisel võib Müüja e-poe tegevuse ajutiselt või täielikult lõpetada ilma Ostjat ette teatamata.

 6. Müüjal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta, avaldades muutunud reeglid veebipoe kodulehel.

5. Kauba tellimine.

 1. Tellimusi võetakse vastu ainult selle veebipoe kaudu.

 2. Kõik toodete hinnad veebipoes on näidatud eurodes, sealhulgas kõik Leedu Vabariigis kehtivad maksud;

 3. Ostja kohustub tasuma tellimuse eest ettemaksuarvel märgitud tähtaja jooksul.

 4. Kui ostja määratud tähtaja jooksul ei tasu, siis tellimus tühistatakse.

6. Kauba kohaletoimetamine.

 1. Kaup tarnitakse tellimuse käigus märgitud tarneviisil;

 2. Ostja kohustub märkima kauba täpse tarnekoha.

 3. Kaup saadetakse Ostjale peale makse laekumist.

 4. Müüja vabaneb kõigil juhtudel vastutusest kauba kohaletoimetamise tähtaegadest mittekinnipidamise eest, kui kaupa ei ole Ostjale üle antud või see tarnitakse hiljaks Ostja süül või Müüjast mitteolenevatel asjaoludel.

 5. Ostja peab viivitamatult teavitama müüjat, kui pakk saabub kahjustatud pakendis, kui pakis on tellimata kaup või seda vales koguses, mittetäielik tootepakend.

 6. Ostja peab saatma e-kirja posti teel - [email protected] , et edastada Müüjale fotod kahjustatud pakist ja/või toote(de)st.

7. Kvaliteet ja garantiid.

 1. Kõigile selles e-kirjas osalejatele poes müüdavale kaubale kehtib Leedu Vabariigi seadusandlusega kehtestatud garantii.

 2. Kõik selles e-poes müüdavate kaupade andmed on märgitud iga toote juures olevas tootekirjelduses.

 3. Juhul, kui Müüja ei anna teatud liiki kaubale kvaliteedigarantii, rakendub vastavates õigusaktides sätestatud garantii.

 4. Poes piltidel olevad kaubakogused ei ole alati seotud toote hinnaga – esteetilistel põhjustel võidakse kuvada rohkem tooteid, vaata alati toote kirjeldust. Kauba värvus võib veidi erineda sõltuvalt Ostja poolt kasutatavast monitorist.

 5. Üksikutele kaubaliikidele saab müüja anda vastava kvaliteedigarantii, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused on toodud tootekirjelduses.

8. Lõppsätted.

 1. Käesolevad kaupade ostu-müügi reeglid on koostatud kooskõlas Leedu Vabariigi seaduste ja õigusaktidega.

 2. Nendele reeglitele kohaldatakse Leedu Vabariigi seadusi. Kõik käesolevate reeglite rakendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse lahkarvamused Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras.

Ostukorv

Tagasi poodi

Ostukorv on tühi.

 

Konto

Konto

Pole kontot?
Kontot looma